Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu


Stowarzyszenie PTOiPr powstało w 2002 r. Piętnastu członków założycieli z dziedziny ortopedii, chirurgii, fizjoterapii, ortotyki, protetyk i obuwia ortopedycznego zainicjowało ruch, który trwa do dnia dzisiejszego.
Organizujemy konferencje, spotkania poświęcone tematyce indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego w kontekście dysfunkcji narządu ruchu.
Nadajemy patronaty honorowe nad wydarzeniami branżowymi, prowadzimy działalność naukową oraz zajmujemy się wydawaniem specjalistycznych opinii z zakresu protetyki i ortotyki narządu ruchu. 

„ZAWSZE DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA JEST LEPSZA OD KONCEPCJI INDYWIDUALNYCH”

Inter-dyscyplinarny
Zespół Specjalistów

20+
lat doświadczenia

Wsparcie merytoryczne
dla Polskich Wytwórców

Zakres działalności Cała Polska