Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

LogoUTHPolskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu obieło patronat nad konferencją "Porozmawiajmy o Geriatrii"

logo sfp 10 v2

Podczas wydarzenia, które odbyło się 18.05.2019 w Radomiu został wygłoszony referat "Zaopatrzenie ortotyczno-protetyczne dla pacejntów geriatrycznych"


Na konferencji prelegentami byli między innymi członkowie PTOiPr. Po więcej informacji odsyłamy do linku:

https://www.landpage.co/d4f037f29f7b2b59c44a

Relacja z wydarzenia:

https://www.facebook.com/hashtag/porozmawiajmyogeriatrii

 

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach