Dziękujemy za rejestracje, na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.
Udział w wydarzeniu dla członków PTOiPR z opłaconą składką członkowską na rok 2024 jest bezpłatny.