Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 roku, zawierające szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pobierz) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pobierz).

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Refundacja na podmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym. Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia należy uzyskać „Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym” od uprawnionego do tego lekarza lub fizjoterapeuty, a następnie udać się do miejsca realizacji świadczeń - zakładu ortopedycznego, sklepu medycznego.

 

Pacjent

 Lekarz   Specjalista, Lekarz POZ, Fizjoterapeuta

zlecenie/wniosek na środki pomocnice lub artykuły ortopedyczne

MIEJSCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Zakład ortopedyczny, sklep medyczny 

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach