Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 roku, zawierające szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pobierz) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pobierz).

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Refundacja na podmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym. Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia należy uzyskać „Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym” od uprawnionego do tego lekarza lub fizjoterapeuty, a następnie udać się do miejsca realizacji świadczeń - zakładu ortopedycznego, sklepu medycznego.

 

Pacjent

 Lekarz   Specjalista, Lekarz POZ, Fizjoterapeuta

zlecenie/wniosek na środki pomocnice lub artykuły ortopedyczne

MIEJSCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Zakład ortopedyczny, sklep medyczny 

Wydarzenia

Korespondencja 2020r.

Nag Odpowied NFZ 202051002EKZ PTOiPr COVID19 27 04 1

 

Rozliczanie umów Świadczeniodawców

Interwencja PTOiPr - NFZ


 Koncepcja budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 66/2020/GPF


 

Firma wspierająca PTOiPr

logo tomplast


Webinar SFP - PTOiPr

SKOLIOZA IDIOPATYCZNA

Seria WEBINARÓW PTOiPr 2020

Więcej informacji na profilu FB

1 2 facebook download png

 

Partnerzy naukowi realizowanych projektów badawczych PTOiPr

CUERPOWZSO Logo f

logo ortoaxlogo 2

Koordynacja logo

Partner wiodący działań naukowo-badawczych

pswbp

V Ogólnopolska Konferencja dla Opiekunów Medycznych

II Kongres KIF 2021r

To Kongres