ISPO POLSKA

Przedsatawiciel w osobie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu należy do Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Protetyki i Ortotyki (ISPO POLSKA)

Link: www.ispopolska.pl