Ośrodek Rozwoju Edukacji

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektów szkolnictwa branżowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Link: https://zpe.gov.pl/szukaj?