Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach wynikających ze Statutu PTOiPr.

Administratorem danych osobowych jest PTOiPr, ul. Bernardyńska 1, 26-600 Radom.

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Dane mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych.