Raport WHO GROWE – Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce

Raport z ewaluacji pracowników sektora rehabilitacji w Polsce, zgodnej z metodologią WHO GROWE, został oficjalnie opublikowany.

Światowa Organizacja Zdrowia wyraża serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich autorów, w tym dla Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu za czas, zaangażowanie i niezwykle cenny wkład w ewaluację pracowników sektora rehabilitacji w Polsce.
Zaangażowanie, wiedza i doświadczenie PTOiPr były kluczowe dla realizacji tego pilotażowego projektu w Polsce, ale również rozwoju narzędzia GROWE, dzięki czemu ewaluacje będą mogły być prowadzone także w innych państwach na świecie. Celem ewaluacji prowadzonej w Polsce było zebranie szczegółowych informacji na temat pracowników sektora rehabilitacji, które mogą posłużyć do opracowania polityki i praktyk służących wzmocnieniu, wyposażeniu i wsparciu pracowników sektora rehabilitacji z myślą o lepszym zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa i wzmocnieniu pozycji rehabilitacji w systemie ochrony zdrowia.

Szczególne podziękowania należą się Ministerstwu Zdrowia, bez wsparcia którego przeprowadzenie ewaluacji nie byłoby możliwe.

Raport „Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce” znajdą Państwo w języku angielskim oraz w języku polskim na stronie WHO EURO:
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-7367-47133-68978

oraz w repozytorium WHO:
w języku angielskim: https://apps.who.int/iris/handle/10665/369764
w języku polskim: https://apps.who.int/iris/handle/10665/369765

Serdecznie zachęcamy do szerokiego udostępniania i informowania o publikacji.