Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

Wydarzenia


1 2 facebook download png

 

Partnerzy naukowi realizowanych projektów badawczych PTOiPr

CUERPOWZSO Logo f

Medilogo 2

Partner wiodący działań naukowo-badawczych

pswbp