Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY - pobierz

Wypełniony wniosek należy odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa PTOiPr lub udziału Prezesa PTOiPr w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego PTOiPr

 

Rozdział 2 Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa PTOiPr lub udziału Prezesa PTOiPr w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego PTOiPr 


§ 2

Patronat honorowy Prezesa PTOiPr lub udziału Prezesa PTOiPr w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego PTOiPr stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla wydarzenia bezpośrednio związanego z:
– promocją zagadnień: dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych indywidualnych i seryjnych; zajmujących się również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu,
 – promocją zawodów: technik ortopeda, technik biomechanik, obuwnik ortopedyczny, mechanik ortopeda, inżynier biomedyczny,
– edukacją zdrowotną,
- edukacją zawodową.


§ 3

Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego PTOiPr oraz patronatu medialnego PTOiPr podejmuje Prezes PTOiPr wraz z Sekretarzem PTOiPr


§ 4

Przyznanie przez PTOiPr patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez PTOiPr dla organizatora.
 
 
Rozdział 3 Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego PTOiPr lub rezygnacja Prezesa PTOiPr z udziału w komitecie honorowym  

 

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes PTOiPr może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny PTOiPr lub wycofać swój udział w komitecie honorowym. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego PTOiPr wydarzenia organizator jest informowany w formie pisemnej. 

 

§ 6

Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego PTOiPr, lub rezygnacja Prezesa PTOiPr z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją wydarzenia.

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach