Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

 • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
 • DSC09742.jpg
 • slider-orthosis-449686_1280.jpg
 • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg
 • Dążenie do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.
 • Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.
 • Współdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacji i dokształcaniu członków Towarzystwa oraz działanie na rzecz kształcenia fachowców.
 • Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowanie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów integracji środowiska.
 • Dbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowanie i reprezentowanie środowiska w strukturach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w ortezy, protezy i rewalidacyjne pomoce techniczne oraz z innymi organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.
 • Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortotycznej i protetycznej oraz współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu za granicą.

Wydarzenia


1 2 facebook download png

 

Partnerzy naukowi realizowanych projektów badawczych PTOiPr

CUERPOWZSO Logo f

Medilogo 2

Partner wiodący działań naukowo-badawczych

pswbp