Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

Dnia 17 listopada 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zmieniający także niektóre inne ustawy

 

Link do projektu ustawy

Wideorelacja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu
Zapraszamy do zapoznania się z TV Sejm – transmisje - Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, sala nr 307, bud. B, dzień 9 II 2017, godz. 11:00 - 12:46

 

Temat:

Zmiany w ustawie refundacyjnej wyrobów medycznych - szanse i zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia, pacjenta i producenta, link:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=0DA624935EB8C794C12580BA004DC212

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach