Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

  1. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową rehabilitację i profilaktykę osób chorujących na cukrzycę celem minimalizacji skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.
  2. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.
  3. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

Link: https://diabetyk.org.pl/